Guvernul României propune limitarea finanțării evenimentelor din fonduri publice

Getting your Trinity Audio player ready...

În încercarea de a se încadra în ținta de deficit bugetar pentru anul 2023, Guvernul României are în plan să adopte un proiect de ordonanță de urgență care vizează reducerea cheltuielilor. Una dintre măsurile centrale ale acestui proiect este limitarea cheltuielilor cu bunuri și servicii. Astfel, autoritățile publice locale vor fi restricționate în ceea ce privește finanțarea evenimentelor precum festivaluri, concerte sau festivități din fonduri publice, cu excepția situației în care acestea sunt susținute financiar din donații sau sponsorizări.

Mai mult, proiectul propune ca, pe parcursul anului 2023, ordonatorii de credite ai autorităților și instituțiilor publice să evite angajamentele financiare legate de anumite categorii de cheltuieli. Printre acestea se numără furnituri de birou, consultanță și expertiză, precum și contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local.

O altă prevedere a proiectului se referă la obligația conducătorilor autorităților și instituțiilor publice de a se asigura că plățile lunare efectuate în perioada noiembrie-decembrie, atât pentru „Bunuri și servicii” cât și pentru „Investiții”, nu vor depăși media plăților efectuate în perioada ianuarie-septembrie.

Aceste măsuri vin în contextul în care Guvernul caută soluții pentru a echilibra bugetul și a se alinia la obiectivele financiare stabilite pentru anul în curs.