Investiție record de în cercetarea de excelență

Getting your Trinity Audio player ready...

Competiție istorică pentru susținerea cercetării de vârf în România, cu un buget record de 1,6 miliarde de lei

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a anunțat oficial lansarea competiției pentru Centrele de Excelență în Cercetare, marcând un moment important în evoluția domeniului cercetării științifice din România. Cu un buget fără precedent de 1,6 miliarde de lei, această competiție reprezintă cea mai generoasă investiție în istoria cercetării românești.

Alocarea financiară va facilita operaționalizarea a 20 de Centre de Excelență, fiecare beneficiind de resurse substanțiale, cu bugete cuprinse între 50.000.000 lei și 100.000.000 lei. Aceste centre vor acoperi domenii de cercetare cheie, în conformitate cu prioritățile strategice ale Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cum ar fi digitalizarea, industrie și spațiu, agricultura și bioeconomia, sănătatea, energia și schimbările climatice, securitatea civilă și cultura.

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan, a subliniat că obiectivul principal al acestei investiții  este susținerea resursei umane înalt specializate și promovarea colaborării între organizațiile de cercetare. El a subliniat, de asemenea, importanța creării de parteneriate internaționale și atragerea cercetătorilor de talie mondială pentru a consolida cercetarea românească.

Ministrul Bogdan Ivan declară că scopul acestei finanțări este să aducem împreună cercetători din mai multe domenii, pentru a obține produse inovatoare, care să depășească barierele tradiționale ale științei și cercetării. Se dorește  consolidarea cercetării românesti, atragerea cercetătorilor de talie mondială alături de cercetătorii autohtoni din țară construcția de poli internaționali de performanță pentru a realiza un puternic impact în economie și în societate.

Perioada de implementare a proiectelor este estimată la 5-7 ani, iar rezultatele așteptate vor include inovații semnificative și produse care vor contribui la dezvoltarea economică și socială a României. Această inițiativă ambițioasă reflectă angajamentul ferm al Guvernului de a transforma cercetarea științifică într-un motor al progresului și inovației în țară.