Investiții semnificative în spitalele publice din România

Getting your Trinity Audio player ready...

De curând, guvernul a anunțat planurile sale de a iniția un program ambițios de investiții în infrastructura spitalelor publice, în valoare de 13,25 miliarde lei (2,7 miliarde euro), până în 2030. Acest program va viza modernizarea și extinderea spitalelor existente, precum și dotarea lor cu tehnologii de ultimă generație, reprezentând un efort semnificativ pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate publică din România. Potrivit proiectului de ordonanță de urgență discutat în ședința Executivului de joi, finanțarea programului va fi distribuită în funcție de importanța și nevoile fiecărui spital. Astfel, spitalele județene, de urgență și mono specialitate vor putea accesa până la 2 miliarde de lei, în timp ce spitalele municipale vor avea la dispoziție 350,5 milioane de lei și spitalele orășenești 250 de milioane de lei.

Autoritățile locale și centrale care administrează spitalele vor putea solicita finanțare pentru diverse proiecte, inclusiv construcția de clădiri noi, modernizarea și dotarea existentelor, precum și trecerea la tehnologii verzi și digitalizare. Executivul a subliniat că acest program reprezintă un pas major către îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate de calitate și că finanțarea va proveni atât din fonduri bugetare, cât și din surse externe. Detaliile exacte privind alocarea fondurilor vor fi stabilite ulterior, prin hotărâre de guvern.

În conformitate cu proiectul de act normativ, beneficiarii programului vor putea depune cereri de finanțare în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a acestuia.

Această inițiativă are potențialul de a transforma infrastructura medicală din România și de a asigura un nivel mai ridicat al serviciilor de sănătate pentru toți cetățenii.