Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează competiția pentru proiecte de transfer tehnologic

Getting your Trinity Audio player ready...

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) a anunțat lansarea competiției pentru „Proiecte de transfer la operatorul economic (PTE)”, marcând o inițiativă semnificativă în cadrul Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare (PNCDI IV). Cu un buget generos de 53.000.000 de lei, această competiție are ca scop promovarea asimilării rezultatelor cercetării și inovației în mediul economic, contribuind astfel la creșterea competitivității României.

Ministrul Cercetării, Bogdan Ivan, a subliniat importanța acestei competiții, menționând că fondurile vor sprijini transferul tehnologic al peste 35 de soluții inovative, validate în laboratoarele de cercetare, către diverse sectoare ale economiei românești. Acest demers are ca obiectiv principal susținerea dezvoltării economice prin implementarea inovațiilor generate de cercetătorii români în domenii precum digitalizare, spațiu, agricultură, climă, energie, mobilitate, sănătate și securitate civilă.

Prin această competiție, Ministerul Cercetării urmărește atingerea mai multor obiective strategice:

  • Dezvoltarea și/sau fabricarea de prototipuri și instalații pilot pentru produse, tehnologii, servicii noi sau semnificativ îmbunătățite din domenii de specializare inteligentă sau de prioritate publică.
  • Întărirea capacității de inovare a întreprinderilor și crearea de noi produse, sisteme, tehnologii și servicii cu potențial de exploatare comercială pe piața internă și internațională.
  • Stimularea creșterii cheltuielilor sectorului privat în cercetare-dezvoltare, atât pentru activitățile proprii, cât și pentru colaborarea cu organizații de cercetare publice.
  • Racordarea cercetării aplicative și a progresului tehnologic din România la evoluția și cerințele mediului socio-economic național și internațional.

Finanțarea acordată pentru fiecare proiect este de 1.500.000 lei, respectând schema de ajutor de stat aprobată în acest sens. Este important de menționat că, la nivelul unui proiect, finanțarea solicitată de către întreprinderile participante trebuie să constituie minim 50% din valoarea totală a proiectului, asigurând astfel o implicare semnificativă a sectorului privat în procesul de cercetare și inovare.

Fiecare propunere de proiect trebuie depusă de o întreprindere care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare și care coordonează proiectul. Parteneriatul necesar poate include cel puțin o organizație de cercetare de drept public sau privat, cu posibilitatea de a implica și alte întreprinderi din domeniile vizate.

Competiția pentru „Proiecte de transfer la operatorul economic” reprezintă o oportunitate semnificativă pentru mediul de afaceri din România de a beneficia de rezultatele cercetării și inovației, contribuind la dezvoltarea economică durabilă și consolidarea poziției țării în domenii cheie. Prin această inițiativă, Ministerul Cercetării evidențiază importanța colaborării dintre sectorul privat și cel public în promovarea inovației și transferului tehnologic