Oportunități de 4 milioane de euro pentru cercetarea românească

Getting your Trinity Audio player ready...

Astăzi, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), a avut loc un eveniment important pentru viitorul cercetării românești. Sub denumirea de „Oportunități pentru cercetarea românească”, dezbaterea a abordat pilonul Widening al programului-cadru de finanțare a cercetării și inovării în Uniunea Europeană, aducând împreună lideri ai sectorului academic, ai sectorului public și ai mediului privat și asociativ.

Evenimentul a fost onorat de prezența domnului Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, care a subliniat importanța colaborării între acești stakeholderi pentru a exploata oportunitățile considerabile de finanțare disponibile pentru cercetarea românească. Cu un buget de 4 miliarde de euro alocat exclusiv componentei Widening din programul-cadru Horizon Europe, România se află într-o poziție privilegiată ca stat emergent în domeniul inovației.

Comisarul european pentru Inovație, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret, doamna Iliana Ivanova, a subliniat necesitatea consolidării capacităților Uniunii Europene într-un peisaj competitiv global. Performanța României în cadrul Horizon Europe a fost apreciată ca fiind în creștere constantă, iar implicarea sa în zona Widening este esențială pentru atragerea cercetătorilor de mâine și pentru dezvoltarea tehnologiilor emergente.

Domnul Dan Nica, deputat european și raportor pentru Regulamentul Horizon Europe, a accentuat importanța egală acordată cercetării românești la nivel european. Introducerea mecanismului „hop-on” facilitează colaborarea organizațiilor de cercetare din România cu cele din alte state europene, asigurând accesul la expertiză și resurse din întreaga Europă.

Dezbaterea a inclus prezentări și o sesiune de întrebări și răspunsuri cu reprezentanții Direcției Generale pentru Cercetare și Inovare a Comisiei Europene (DG RTD). La eveniment au participat reprezentanți ai universităților, institutelor naționale de cercetare, companiilor private implicate în proiectele de cercetare și mediului asociativ.