Se prelungesc restricțiile în Capitală

Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat sâmbătă că restricțiile din București se mențin, chiar dacă rata de incidență a scăzut sub 4. El a precizat că o relaxare pentru weekend va fi dispusă abia când rata coboară sub 3,5, urmând ca atunci magazinele să își reia programul normal în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Tot atunci vor fi redeschise sălile de sport, în timp ce restaurantele vor reveni la un program normal gradual. Restricțiile de circulație vor fi însă ridicate pentru Paște și pentru sărbătoarea specifică lunii Ramazan.

„În şedinţa de astăzi au fost prelungite măsurile (…). Pentru următoarea vineri, Vinerea Mare dinainte de Paşte, programul operatorilor economici cu publicul va fi până la ora 20,00 în loc de ora 18,00. În noaptea de Paşte circulaţia va fi liberă pentru toate persoanele fără niciun fel de declaraţie, pentru a participa la slujbele specifice. Deci, deplasarea spre şi dinspre lăcaşurile de cult. La fel şi pentru sărbătoarea credincioşilor musulmani, Ramazan, peste o săptămână după Paşte – 8 şi 9 mai”, a declarat Alin Stoica, după şedinţa Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

Prefectul a precizat că rata de infectare în Capitală a scăzut sub 4 la mia de locuitori, fiind previzibil ca în perioada următoare să scadă sub incidenţa de 3,5 la care şi în timpul weekendului circulaţia să fie permisă până la ora 22.00.

Hotărârea Comitetului Muncipiului București pentru Situații de Urgență adoptată sâmbătă:

Art. 1. Se constată că la nivelul Municipiului București rata de incidență cumulată la 14 zile, în data de 24.04.2021, ora 10.03 este de 3,94/1000 de locuitori fapt pentru care, începând cu data de 25.04.2021 ora 00:00 se dispun următoarele măsuri pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia sau la atingerea pragului de 7,5/1000 de locuitori:

Art. 2 (1) Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este interzisă în intervalul orar 22,00 – 5,00 în zilele de luni până joi, și în intervalul orar 20.00 – 05.00 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, cu condiția menținerii incidenței cumulată la cel mult 7,5/1000 de locuitori, cu următoarele excepții:

  • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  • deplasarea pentru asistenţă medicală, care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanţă, precum și pentru achiziționarea de medicamente sau pentru efectuarea vaccinului conform programării;
  • deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
  • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie:
  • părăsirea domiciliului pentru protejarea vieții sau integrității fizice în cazul unui pericol grav și iminent, cu apelarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență – 112.


Pentru verificarea motivului deplasării, în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea autorităților abilitate, legitimaţia de serviciu/adeverinţa eliberată de angajator, ori o declarație pe propria răspundere.

Pentru verificarea deplasărilor în interes personal sunt obligate să prezinte declaraţia pe propria răspundere, completată în prealabil.

Pentru deplasarea către centrul de vaccinare, persoanele sunt obligate să prezinte dovada programării.

(2) Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată pe o perioada de 14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.

(3) Pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase oficiate cu ocazia Paștelui, se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în perioada 1 mai -2 mai 2021, în intervalul orar 20.00 – 05.00.

(4) Pentru deplasarea și participarea la sărbătoarea religioasă specifică lunii Ramazan, se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în perioada 8 mai – 9 mai 2021, în intervalul orar 20.00 – 5.00.

Art 3.
(1) Programul operatorilor economici care desfasoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise și /sau deschise, publice și/sau private, se poate desfășura în intervalul 05.00 – 18.00 în zilele de vineri, sâmbata si duminica.

În zilele de luni – joi, programul poate fi desfășurat în intervalul orar 05.00 – 21.00, cu condiția menținerii incidenţei cumulată la cel mult 7,5/1000 locuitori.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21,00 -05,00 în zilele de luni până joi, respectiv 18.00 – 05.00 în zilele de vineri, sâmbătă duminică, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatori economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

(4) Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată pe o perioada de 14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.

Art. 4.
Prin excepție de la prevederile art 3 alin (1), în data de 30 aprilie 2021, operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private își pot organiza și desfăşura activitate în intervalul orar 05.00-20.00.

Art. 5. (1) Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spații închise, în domeniul sălilor de sport/fitness. (2) Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă scade sub 3,5/1.000 de locuitori.

Art. 6. (1) Accesul clienților în cadrul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți agenți economici, de tip mall, se va realiza astfel încat să se asigure menținerea distanţei fizice de minimum 2 metri şi cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 m.p./persoană, cu respectarea tuturor prevederilor Ordinului Comun al Ministrului Sănătății și Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr.1088/1910 din 2020.

Art. 7.
Accesul în pieţele agroalimentare și în pieţele volante se face cu respectarea distanţării de minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a pieței, cu aplicarea prevederilor Ordinului comun 335/2020 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 8.(1) STB SA va monitoriza permanent gradul de încărcare a mijloacelor de transport pe care le deservește, în scopul diminuării aglomerației din vehicule şi staţii, mai ales la orele de vârf. (2) Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijloacele de transport, după cum urmează:

  • în autobuze si troleibuze, accesul pasagerilor se va efectua prin uşa din față, iar coborârea pe celelalte uşi;
  • în tramvaie, accesul pasagerilor se va efectua prin uşa din mijloc, iar coborârea pe celelalte uşi.

(3) STB SA va informa călătorii cu privire la obligativitatea purtării corecte a măştii de protecție și a evitării consumului de produse alimentare în mijloacele de transport în comun, prin mijloace audio-video și prin afişare în mijloacele de transport în comun.

Art.9. Metrorex SA va informa și îndruma publicul călător prin staţiile de sonorizare despre situațiile de aglomerare apărute și îl va informa asupra obligativității de a păstra distanţarea fizică și de a purta corect masca de protecție.

Art.10. (1) Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și în interiorul altor spații publice închise care au acoperiş, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de faptul că sunt construcții cu caracter temporar sau permanent.

(2) Se interzice activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, cu excepţia deservirii persoanelor cazate în interiorul acestor unități.

(3) Este permisă prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, precum și în spațiile publice dacă au un tavan și un singur perete cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite şi cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(4) Este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

(5) Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.

(6) Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiaţi în domeniul jocurilor de noroc, cu excepția desfăşurării activității de comercializare a biletelor de tip LOTO, pariuri și loz, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Art 11. (1) Este interzisă organizarea şi desfăşurarea activității cu publicul în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, inclusiv celor de tipul drive-in. (2) Este interzisă organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale

Art. 12. Este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice

Art. 13
. Regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr.55/2020.

Art.14.
În funcție de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivelul Municipiului Bucureşti se vor putea institui măsuri suplimentare, cu respectarea normelor legale în vigoare.

Art.15.
Prezenta hotărâre va fi transmisă, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, membrilor Comitetului Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea punerii în aplicare și către DSU, conform art.23 lit.e) din OUG nr.21/2004, pentru informare.

Totodată, se va aduce la cunoştinţa publicului prin transmiterea unui comunicat de presă și publicarea pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Municipiul București.