Senatul a aprobat trecerea Sălii Palatului în subordinea Ministerului Culturii

Senatul a adoptat miercuri proiectul de lege pentru aprobarea OUG 109/2017 privind înfiinţarea Centrului Cultural „Sala Palatului” ca instituţie publică de spectacole şi concerte, prin care sala trece din administrarea Regiei Autonome Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) în cea a Ministerului Culturii.

Conform actului normativ al guvernului, Ministerul Culturii a demarat demersurile pentru consolidarea, restaurarea şi modernizarea Sălii Palatului, iar împreună cu Ministerul Finanţelor a purtat primele discuţii cu reprezentanţi ai Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei „pentru susţinerea financiară a unui astfel de proiect, în cadrul unui împrumut acordat în condiţii avantajoase pentru România”.

Prima etapă în acest demers de transformare a spaţiului într-un centru cultural, condiţie sine qua non pentru accesarea împrumutului extern, o constituie trecerea imobilului din administrarea RAAPPS în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Culturii„, se mai arată în actul normativ al Guvernului.

Conform aceleiaşi surse, Centrul Cultural „Sala Palatului” preia de imobilul şi patrimoniul aferent, bunurile mobile şi dotările imobilului, pe bază de protocol de predare – preluare.