SNVM garantează siguranța pacienților

Getting your Trinity Audio player ready...

În luna februarie a anului 2019, România a dat startul operaționalizării Sistemului Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM), o inițiativă menită să asigure autenticitatea produselor farmaceutice în lanțul de distribuție. Această platformă, integrată în cadrul Sistemului European de Verificare a Medicamentelor, este gestionată de Organizația de Serializare a Medicamentelor din România (OSMR). La cinci ani de la implementare, OSMR a prezentat un bilanț al sistemului, evidențiindu-se importanța și eficacitatea acestuia în contextul pieței farmaceutice din țară.

Președintele OSMR, Dan Zaharescu, a subliniat semnificația acestui moment, caracterizând proiectul ca fiind una dintre cele mai complexe inițiative din Uniunea Europeană, dat fiind dimensiunile pieței farmaceutice românești. „Sistemul a acumulat, de-a lungul a cinci ani, aproximativ 2,6 miliarde de cutii în baza de date, având înregistrate aproximativ 130.000 de loturi de medicamente pentru cele 6.600 de medicamente aflate în sistem”, a adăugat președintele organizației.

Rezultatele prezentate reflectă un nivel de utilizare de 100% a SNVM și un nivel de alertă de doar 0,02%, sub ținta europeană de 0,05%, conform Directivei stabilite. În ianuarie 2024, un număr impresionant de 9.612 farmacii, 592 de spitale și 392 de distribuitori angro erau înrolați în sistem.

Aceste date au fost aduse în atenție în cadrul conferinței cu tema „Siguranța pacientului, prin siguranța medicamentelor” (ediția a 5-a), organizată de OSMR și de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR). În cadrul evenimentului, Dan Zaharescu a subliniat că provocarea actuală este de a depăși scopul inițial al proiectului, pentru a valorifica în întregime potențialul acestuia în beneficiul pacienților.

Reprezentantul OSMR a evidențiat că SNVM nu doar că a prevenit intrarea medicamentelor falsificate în lanțul comercial legal, dar a și anticipat riscurile de rupturi de stocuri, contribuind astfel la protejarea sănătății populației.

Un caz de amploare în 2023 a ilustrat eficiența Sistemului European de Verificare a Medicamentelor, când stilouri injectoare falsificate au fost identificate la nivelul UE și Marea Britanie. Datorită funcționării rapide și eficiente a sistemelor naționale, acestea nu au ajuns la pacienți și nu s-au înregistrat efecte nocive legate de consumul acestor medicamente contrafăcute.

Într-o declarație, președintele ANMDMR, Răzvan Mihai Prisada, a subliniat importanța comunicării transparente și a efortului continuu pentru a preveni intrarea medicamentelor falsificate în lanțul legal de aprovizionare, asigurându-se accesul pacienților la medicamente autentice.

Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor se bazează pe Regulamentul Delegat 2016/161, care asigură identificarea și autentificarea medicamentelor prin intermediul elementelor de siguranță pe tot parcursul lanțului de distribuție. Fiecare cutie de medicament este însoțită de un cod unic, similar unui CNP, care trebuie scanat în momentul eliberării medicamentului către pacienți. Această procedură asigură că fiecare produs farmaceutic poate fi urmărit și verificat în SNVM, reducând astfel riscul de falsificare și protejând sănătatea pacienților.