Propunere de reducere a posturilor de secretar de stat

Getting your Trinity Audio player ready...

Ministerul Sănătății a publicat un proiect de hotărâre de guvern pentru reducerea și reorganizarea posturilor de demnitate publică și structurilor interne, proiectul făcând referire la prevederile Legii nr. 296/2023 privind măsurile fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Potrivit acestui proiect, Ministerul Sănătății va reduce două posturi de secretar de stat, inclusiv unul ocupat, și va reorganiza Direcția Generală de Asistență Medicală. Măsurile sunt necesare pentru a se conforma cerințelor legale ce impun reducerea cu minimum 25% a posturilor de demnitate publică până la 1 ianuarie 2024.

„Având în vedere prevederile art. XV din Legea nr. 296/2023, urmează a fi desființate două funcții de secretar de stat și cabinetele aferente acestora, respectiv patru funcții contractuale de execuție”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

În prezent, Ministerul Sănătății are șase posturi de secretar de stat, dintre care cinci sunt ocupate. După adoptarea acestui act normativ, unul dintre cei cinci secretari de stat va fi disponibilizat. Funcțiile sunt ocupate de prof. univ. dr. Adriana Pistol, dr. Tiberius Marius Brădățan, asist. univ. dr. Alexandru Florin Rogobete, dr. Cătălin Vișean și Horațiu Moldovan.

De asemenea, numărul maxim de posturi din Ministerul Sănătății va fi redus de la 421 la 399, excluzând demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.

Procesul de reorganizare implică și desființarea Direcției Generale de Asistență Medicală, care nu îndeplinește normativul de personal de minim 35 de posturi de execuție necesar constituirii unei direcții generale. Activitățile și atribuțiile acestei direcții vor fi preluate de Direcția Generală Sănătate Publică și Programe de Sănătate.

Proiectul prevede și desființarea altor trei structuri: biroul de avizare interministerială, biroul IT și compartimentul de coordonare și monitorizare a activităților structurilor din cadrul ministerului, personalul acestora urmând să fie redistribuit în alte departamente.

Aceste măsuri sunt esențiale pentru respectarea cadrului legislativ actual și pentru optimizarea funcționării Ministerului Sănătății, contribuind la o administrare mai eficientă și la reducerea cheltuielilor bugetare pe termen lung.

Acest comunicat de presă este disponibil și pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății.