Propunere legislativă pentru interzicerea îndrumării pacienților de către medici către clinici private

Getting your Trinity Audio player ready...

În contextul sistemului medical din România, o inițiativă legislativă își găsește calea către dezbaterea parlamentară, având ca obiectiv interzicerea practicii medicale de a îndruma pacienții către clinici private. Propunerea, depusă la Camera Deputaților în luna martie 2024 de către un grup de 40 de deputați și senatori, vizează modificarea Legii drepturilor pacientului și a Legii privind reforma în domeniul sănătății, într-un efort de a proteja etica și interesele pacienților.

Proiectul de lege, care subliniază obligația personalului medical de a nu exercita nicio formă de presiune asupra pacienților în favoarea serviciilor medicale private, propune sancțiuni disciplinare pentru nerespectarea acestor prevederi. În plus, se insistă asupra necesității de a asigura continuitatea îngrijirii medicale în interesul pacientului prin colaborarea între unitățile medicale publice și cele private.

Motivația din spatele acestei propuneri legislative evidențiază situațiile în care pacienții sunt îndrumați către sectorul privat la externarea din spitalele publice, sub pretextul unei calități superioare a serviciilor sau a altor avantaje. Inițiatorii proiectului subliniază vulnerabilitatea pacienților și riscul de abuz al relației de încredere dintre aceștia și medicii lor.

De asemenea, documentul face trimitere la practicile internaționale și la legislația din alte țări, precum Statele Unite și Marea Britanie, unde există reglementări similare pentru evitarea conflictelor de interese în sistemul medical.

Într-un peisaj european în care multe țări permit personalului medical să activeze în ambele sectoare, propunerea românească își propune să echilibreze beneficiile unei asemenea flexibilități cu protejarea integrității și eticii profesionale în domeniul medical.

Această inițiativă legislativă deschide calea către dezbateri ample în mediul parlamentar și în comunitatea medicală, în scopul găsirii unui echilibru între interesele profesionale, necesitățile pacienților și etica medicală.