Ministerul Mediului va accesa fonduri europene de 200 de milioane de euro pentru industria lemnului

Pentru că fondurile destinate sectorului silvic nu au fost suficiente, Ministerul Mediului a anunțat că, pentru exercițiul financiar 2021-2027, va accesa fonduri europene. A fost obținut un acord de principiu de la Ministerul Fondurilor Europene pentru aproximativ 200 de milioane de euro pentru industria lemnului.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Costel Alexe, a participat astăzi la o dezbatere, în Brașov, privind identificarea, dezvoltarea și implementarea unor mecanisme financiare de susținere pentru industria lemnului, în viitorul exercițiu financiar 2021-2027.

„Ne aflăm într-un moment definitoriu pentru viitorul silviculturii românești. În această perioadă, România stabilește, împreună cu partenerii europeni, structura investițiilor din fonduri europene în viitoarea perioadă financiară. În perioada care tocmai se încheie, fondurile destinate sectorului silvic nu au fost suficiente. Ne-am propus să schimbăm asta”, a spus ministrul Costel Alexe.

În ceea ce privește exercițiul financiar 2021-2027, ministrul a arătat că pe lângă sprijinul acordat în cadrul PAC (Politica Agricolă Comună) prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Ministerul dorește, suplimentar, accesarea unor fonduri europene. În acest sens, reprezentanții au purtat discuții cu Ministerul Fondurilor Europene, care a dat acordul de principiu, astfel:

 • Circa 200 milioane euro, sprijin financiar pentru firmele mici de exploatări forestiere. Sumele se vor acorda în granturi de câte 200 de mii de euro. Pentru derularea cu ușurință a finanțării se va desemna Administrația Fondului pentru Mediu ca Organism de Implementare;
 • Se vor căuta soluții și se vor aloca sume și pentru sectorul de prelucrare primară a lemnului, silvoturism, infrastructură forestieră.

Domeniul pădurilor și al sectoarelor economice bazate pe resursa de lemn  au un rol  central  în strategiile  europene  privind:

 • Combaterea schimbărilor  climatice –  bilanțul  GES  pe  segmentul  LULUCF.
 • Conservarea biodiversității și  asigurarea stabilității  ecosistemelor  forestiere.
 • Dezvoltarea bioeconomiei  bazată  pe  resursa  de  lemn,  cu  potențial  major  de susținere  a dezvoltării  pentru  zona rurală.
 • Producerea de energie regenerabilă pe bază de biomasă din lemn

„În acest context, considerăm  oportun ca  domeniul  pădurilor  să beneficieze   de  o  alocare  financiară  de minim 50%  din fondurile  alocate în cadrul  Planului  Național  Strategic(PNS)  pentru  măsuri  de mediu  și  climă  și  de minim 30%  din fondurile  de investiții  alocate  prin FEADR”, a adăugat demnitarul.

În urma analizării prevederilor draft-ului Regulamentului UE, care vizează sprijinul acordat prin intermediul Politicii Agricole Comune în perioada 2021-2027, au fost identificate următoarele oportunităţi privind finanţarea sectorului forestier, prin intermediul fondurilor FEADR:

Măsurile care pot fi finanțate prin PNS:

 • Măsura de primă împădurire – (continuarea Submăsurii 8.1 – sprijin pentru împădurire/crearea de suprafețe împădurite) având ca scop realizarea de perdele forestiere și împădurirea terenurilor agricole.
 • Măsura de silvomediu (continuarea Submasurii 15.1 – plăți pentru angajamentele în materie de silvomediu și climă). În cadrul acestei Măsuri se propune un nou Pachet – Măsura de „înverzire” sau silvopastorala, astfel încât, pajiștile (pășuni, fânețe) să beneficieze de sprijinul pe suprafața agricolă chiar dacă există un anumit procent de vegetație forestieră. Menținerea plăților prin APIA, cu eventuale modificări necesare ale unor definiții/caracteristici, astfel încât să fie eligibilă și suprafața cu vegetație forestieră cu consistență sub 0.4.
 • Accesibilizarea fondului forestier (continuarea Submăsurii 4.3 – sprijin pentru investiții în infrastructură, legate de dezvoltarea, modernizarea și adaptarea sectoarelor agricol și forestier). O măsură care a funcționat foarte bine și este bine să fie menținută în perioada următoare.
 • Acordarea de compensații pentru terenurile forestiere incluse în Situri Natura 2000.
 • Sprijin pentru pădurile care se confruntă cu constrângeri naturale, respectiv acordarea de plăți compensatorii pentru zone forestiere care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative (plata pe suprafață).
 • Investiții în tehnologii de exploatare prietenoase cu mediul.
 • Refacerea arboretelor afectate de calamități/creșterea stabilității arboretelor – finanțarea execuției lucrărilor de îngrijire, în astfel de situații, în contextul schimbărilor climatice.

sursa: green-report.ro